Kakovost

KAKOVOST

Veriga K.F. d.o.o. že od ustanovitve skrbi za kakovost izdelkov in storitev. Cilj je postati sinonim za kakovost na področju kolesnih verig.

Poleg kakovosti produktov želimo našim kupcem zagotoviti tudi kakovostno storitev svetovanja in servisa ter uspešnost podjetja meriti z zadovoljstvom kupcev.

Zagotavljamo, da so naši proizvodi proizvedeni v skladu z mednarodnimi standardi in tehnično dokumentacijo.

Vse kolesne verige so izdelane po standardu O NORM 5117 oz. O NORM 5119 v kolikor ni predpisano drugače. Poleg standardov sledimo tudi načelu ničelne tolerance do nepravilnosti v fazi proizvodnje.

Zavedajoč se naše odgovornosti do odjemalcev (kupcev), dobaviteljev, zainteresiranih strani, zaposlenih, VERIGA LESCE d.o.o. razvija naslednja načela, ki omogočajo donosnost, spodbudno rast ter socialno odgovornost:

  • usmerjanje in obvladovanje družbe;
  • zadovoljevanje kupcev;
  • nenehne izboljšave;
  • izpolnjevanje zakonodaje;
  • sledenje organizacijskim standardom;
  • upravljanje s premoženjem;
  • inovativnost;
  • odgovornost do zaposlenih;
  • odgovornost do družbe/skupnosti;
  • graditev ustvarjalnega dialoga.

 

Z izvajanjem notranjih presoj, prepoznavanjem tveganj in priložnosti v kontekstu poslovanja zagotavljamo spremljanje uspešnosti sistema vodenja kakovosti, z uvedbo ukrepov pa zagotavljamo nenehno izboljševanje poslovanja.

Načrtovanje, izvajanje, preverjanje kakovosti zagotavljamo na vseh področjih poslovanja, z usmerjenostjo k preprečevanju napak.

To politiko poznajo vsi zaposleni in vsi, ki delajo za družbo ali v njenem imenu.

Najvišje vodstvo mora vzpostaviti, izvajati in vzdrževati politiko kakovosti, ki je zavezujoča za vse zaposlene.

 

Datum: 05.09.2018

Direktor:
Andreja Čarman